තල තෙල්

  • Sesame Oil

    තල තෙල්

    තල තෙල් යනු චීනයේ සාම්ප්‍රදායික රසකාරක සහිත එළවළු තෙල් ය. එය තල වලින් නිස්සාරණය කරන ලද අතර තලන ලද තල වල ප්‍රබල රසයක් ඇත. තල තෙල් පිරිසිදු රසයක් හා දිගු රසයක් ඇත. එය එදිනෙදා ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍ය කුළුබඩුවක්. ඉවුම් පිහුම් තෙල් ලෙස භාවිතා කිරීමට අමතරව, එය සුවිශේෂී පෝෂණ සුවඳක් සහ රසයක් ඇති බොහෝ ආහාර වල රසකාරක වර්‍ධකයක් ලෙස භාවිතා කරයි. එය සීතල කෑමක්, උණුසුම් කෑමක් හෝ සුප් එකක් වුවත් එය හිරු එළියේ පහරක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය