තල පේස්ට්

  • Sesame Paste

    තල පේස්ට්

    තම්බා ගත් තල ඇට වලින් සාදන ලද තල පේස්ට් යනු ඝන, දුඹුරු පැහැති පේස්ට් එකක් වන අතර එය ශක්තිමත්, සුවිශේෂී සාරවත් සුවඳක් ඇත. එය චීන හෝ ආසියානු ආහාර වේලට, නූඩ්ල්ස්, සලාද, උණු බඳුන් වල ගිල්වීමේ සෝස්, තැම්බූ ඇඹරුම් බනිස් හෝ රටකජු බටර් වැනි ව්‍යාප්තියක් ලෙස බහුලව භාවිතා වේ. සාමාන්‍යයෙන් එය වීදුරු භාජන වල අලෙවි කරන අතර එහි නැවුම්බව රැක ගැනීම සඳහා තෙල් තට්ටුවක් තබා ඇත. තොග ඇසුරුම් කිරීම සහ OEM සේවාව ලබා ගත හැකි අතර, ඔබේ අවශ්‍යතා අප වෙත එවීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

  • Mixed Sesame Tahini

    මිශ්‍ර තල ටහිනි

    ටෝස්ට් කළ තල ඇට සහ රටකජු ඇට වලින් සාදන ලද මිශ්‍ර තල පේස්ට් යනු තද දුඹුරු පැහැති පේස්ට් එකක් වන අතර එය ශක්තිමත්, සුවිශේෂී නට්ටි සුවඳක් ඇත. එය චීන හෝ ආසියානු ආහාර වේලට, නූඩ්ල්ස්, සලාද, උණු බඳුන් වල ගිල්වීමේ සෝස්, තැම්බූ ඇඹරුම් බනිස් හෝ රටකජු බටර් වැනි ව්‍යාප්තියක් ලෙස බහුලව භාවිතා වේ. සාමාන්‍යයෙන් එය වීදුරු භාජන වල අලෙවි කරන අතර එහි නැවුම්බව රැක ගැනීම සඳහා තෙල් තට්ටුවක් තබා ඇත. තොග ඇසුරුම් කිරීම සහ OEM සේවාව ලබා ගත හැකි අතර, ඔබේ අවශ්‍යතා අප වෙත එවීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.